Oevers en Grondkeringen

Schanskorven in Oevers en Grondkeringen

Erosiebescherming langs dynamische wateren is de oorspronkelijke en nog steeds populaire toepassing van gevlochten schanskorven en schanskorfmatrassen. Schanskorven zijn zwaar en massief, maar ook flexibel, soepel en waterdoorlatend waardoor zij een duurzame oeverafwerking vormen zonder hydrostatische druk te veroorzaken of natuurontwikkeling te belemmeren. Ook een combinatie van schanskorven of schanskorfmatrassen met onze andere erosiewerende producten is een goede toepassingsmogelijkheid.

Schanskorven als gewichtsconstructie kunnen ook “in den droge” grond keren, taluds beschermen, dijk- en damvoeten versterken of een hoogteverschil in het terrein overbruggen. Voor de stabiliteit is een trapsgewijze of piramideachtige opbouw aan te raden. Maar ook “gewapende grond” met doorlopend gaas voor verankering in het achterliggende grondlichaam is een statisch zuivere en materiaal efficiënte oplossing.

In oevers kan met schanskorfmatrassen een geleidelijk en flauw talud gerealiseerd worden, een cruciaal kenmerk van natuurvriendelijke oevers. Als snelle en doelgerichte begroeiing gewenst of vereist is, kunnen wij de natuur een handje helpen door het toepassen van “groene schanskorven”, een combinatie van schanskorven en Aqua-Flora® matten of rollen.

Gevlochten schanskorven

Schanskorfmatrassen worden gemaakt uit gevlochten panelen. Gevlochten schanskorven hebben een zeskantige maas opening en worden vervaardigd uit ‘galfan’ draad (staaldraad met een vooraf aangebrachte legering bestaande uit 90% zink (Zn) en 10% aluminium (Al)). Deze schanskorven worden veelal toegepast als schanskorfmatrassen en gebruikt als erosiebescherming van oevers. Voor grootschalige toepassingen en in gevallen waar esthetiek belangrijk is worden meestal schanskorven van gepuntlaste gaaspanelen gebouwd.

Gepuntlaste schanskorven

Grondkeringen kunnen zowel van gevlochten als van gepuntlaste schanskorven gemaakt worden. Gepuntlaste schanskorven hebben een rechthoekige of vierkante maas opening en worden standaard vervaardigt uit ‘galfan’ draad (staaldraad met een vooraf aangebrachte legering bestaande uit 90% zink (Zn) en 10% aluminium (Al)).

Vulling

Voor de vulling van de schanskorven kan gekozen worden voor gebroken natuursteen, gebroken puin, afgekeurde bakstenen of andere materialen. Bijna alles is mogelijk, mits de vulling vorstbestendig is. Tevens is het van belang dat de gradatie van de vulling past bij de gekozen maas in verband het uitvallen van de vulling.
Schanskorven vullen met grond is eveneens mogelijk, dan worden de schanskorven aan de binnenzijde bekleed met een grondkerend doek of kokosvezels. Of er wordt gekozen voor een groene schanskorf, zoals hierboven genoemd.